Kroppsmasseindeks (BMI)

For å vurdere vekt i forhold til høyde benyttet en tidligere høyde-vekttabeller. Internasjonalt brukes i dag først og fremst kroppsmasseindeks (KMI) eller på engelsk BMI – body mass index. Barn og unge må vurderes etter andre KMI-verdier enn voksne.

Slik regner du ut KMI
Illustrasjon: Colourbox.comVerdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for kroppsmasse-indeks hos voksne, disse er ment å forene hensyn til alle typer av sykdom som har med vekt å gjøre og hensyn til individ og samfunn. Grenseverdiene benyttes også i helseovervåking.

KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. For eksempel vil en person som måler 1,60 m og som veier 55 kg få KMI på: 55 : (1,6 x 1,6) = 55 : 2,56 = 21,5 kg/m2. Bruk gjerne vår BMI kalkulator !

Eksempler: En person med høyde på 1,80 meter har i følge WHOs grenser normalvekt i området 60 til 81 kg, forstadium til fedme i området 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg. Tilsvarende vil en person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, forstadium til fedme i området 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

KMI og helse
Verdens helseorganisasjon har gjort følgende vurderinger av sammenhengen mellom KMI og helse for voksne, uansett alder og kjønn:

  • BMI på under 18,5 = undervektig
  • BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt
  • BMI på mellom 25 og 29,9 = overvekt
  • BMI på mellom 30 og 34,9 = moderat fedme
  • BMI på mellom 35 og 39,9 = alvorlig fedme
  • BMI på 40 og over = svært alvorlig fedme

Kilde: Folkehelseinstituttet

Comments are closed.