Waist to Hip Ratio (WHR)

Alternativ til BMI: Måle livvidde

Weightloss5En svakhet ved kroppsmasseindeks er at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. For helsen har det dessuten betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen. Fett som samles seg rundt indre organer, dypt i kroppen, vurderes å være mer helseskadelig enn såkalt underhudsfett.

Flere studier har derfor sett på livvidden eller forholdet mellom liv- og hoftevidde (WHR – waist hip ratio) og risikoen for livsstilssykdommer. Det er vanlig å definere en liv-hofte-ratio hos menn > 1.0 og hos kvinner > 0.85 som grenseverdi for bukfedme og dermed økt helserisiko.

WHO/FAOs ekspertkomite angir i en rapport fra 2003 at risikoen for metabolske forstyrrelser øker for menn med livvidde på 102 cm eller mer og for kvinner med livvidde på 88 cm eller mer.

Mengden kroppsfett kan også måles med andre metoder, som måling av underhudsfett med en spesiell klype. I forskning benyttes moderne billedtekniker for å måle mengde og frodeling av kroppsfett.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Advarsel – pass på livviddenEple_Pære
Livvidden er en sterk indikator for risiko for hjertesykdom og diabetes. For hver gang en mann legger på seg 14 centimeter rundt livet, øker sjansen for hjertesykdom med 35 prosent. For kvinner øker faren med 40 prosent etter 15 centimeter større livvidde.

Kilde: Tidsskriftet Circulation, utgis av American Heart Association

Comments are closed.